NORMY A HOMOLOGACE

certifikace a prohlášení o shodě

ECO GAS® nemá vliv na shodu paliva s kritérii definovanými evropskými normami EN 590 (nafta) a EN 228 (benzín). ECO GAS® se pro provedení certifikace obrátil na UTAC, který je jedním z referenčních partnerů v oblasti automobilů a motorů.

Normy EN 590 a EN 228 jsou uznávány výrobci automobilů, ECO GAS® tedy nemá žádný vliv na mechanické díly a nepředstavuje žádná rizika pro motor ani při zvýšeném dávkování.