ČASTÉ DOTAZY – ECO GAS

Je používání ECO GAS rizikem pro motor mého vozu?

Naopak, ECO GAS zvyšuje životnost dílů včetně vstřikovačů, ERG ventilů nebo filtrů částic. Ucpávají se méně díky dokonalejšímu spalování. Kromě toho, ECO GAS sleduje aktuální vývoj pohonných hmot. Je v souladu s normami pro současné vozy i nejnovější typy motorů. /ECO GAS je aktuální./

Může předávkování představovat riziko?

I několikanásobná dávka nemá na motor žádný negativní vliv.

Je normální, pokud nepozoruji pokles hrubé spotřeby po vyjetí první plné nádrže?

Ano je to možné. V tomto případě je třeba vzít v úvahu několik věcí:

  • Při prvním dávkování ECO GAS je třeba brát v úvahu nejen množství přidaného paliva, ale i množství, které je již v nádrží přítomné. V tomto případě může dojít k pod-dávkování.
  • Účinnost ECO GAS je progresivní a spotřeba se postupně snižuje. Proto optimální spotřeba je až po 3 nebo 4 plnění.
  • Zlepšením spalování ECO GAS zvyšuje výkon a točivý moment a někteří uživatelé jezdí rychleji, aniž by si to uvědomovali. Musíte proto zajistit, aby linka byla vždy stejná: stejná průměrná rychlost, stejné zrychlení, atd… Dodržení těchto podmínek je důležité pro vytěžení maximální efektivity z produktu.
  • Účinnost motoru může být také snížená, když jsou zanesené vzduchové a palivové filtry. Pokud spotřeba neklesá po 3 nebo 4 plnění, je nutno zkontrolovat tyto filtry.
Je ECO GAS kompatibilní s novými technologiemi: AdBlue, filtry částic, ERG ventil, Ceria?

Rozhodně, ECO GAS je kompatibilní se všemi současnými technologiemi. AdBlue a Ceria snižují množství škodlivin ve výfukových plynech. ECO GAS působí na spalování, proto nedochází k žádné interakci mezi výrobky. V případě filtrů částic a ventilů ERG, ECO GAS zvyšuje životnost a snižuje množství nespálené směsi, tím minimalizuje zanášení těchto částí.

Mohu použít ECO GAS u vozidla s hybridním pohonem?

Ano rozhodně. Pokud je vozidlo v režimu spalovacího pohonu, provoz je stejný jako u běžného motoru. Proto ECO GAS lze použít a poskytuje stejné výhody jako u běžného motoru.

Použil jsem ECO GAS benzín do dieselového motoru, co mám dělat?

Jeďte normálně, neexistuje žádné riziko pro vaše vozidlo. Dojde však ke snížení účinnosti produktu ECO GAS.

Použil jsem ECO GAS diesel do benzinového motoru, co mám dělat?

Jeďte normálně, neexistuje žádné riziko pro vaše vozidlo. Dojde však ke snížení účinnosti produktu ECO GAS.

Nádrž na topný olej LTO se nachází v exteriéru. Odolává ECO GAS mrazu?

Teplota na ECO GAS nemá vliv. Pokud použijete mrazuvzdorný olej, vlastnosti ECO GAS se nezmění a nedojde k žádným interakcím.

Co dělat v případě když ECO GAS přijde do kontaktu s očima nebo dojde k jeho požití?

V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte pomoc lékaře. V případě požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékaře a ukažte mu obal nebo štítek.

Když produkt co jsem si koupil změní barvu, je stále použitelný?

Ano, můžete ho i nadále používat. Barviva používaná v produktech ECO GAS mohou být citlivé na světlo a barva se může v průběhu času měnit. Tento jev nemá žádný vliv na samotný výrobek a jeho účinnost.

Mohu použít ECO GAS u staršího vozidla?

Ano. ECO GAS uvolňuje zatuhlé díly u starších vozidel a snižuje spotřebu paliva stejně jako u nových vozidel.